TRIBUTE TO BRAZIL Spring Summer 2019 Maredamare 2018 Florence – Fashion ChannelTRIBUTE TO BRAZIL Spring Summer 2019 Maredamare 2018 Florence – Fashion Channel

YOUTUBE CHANNEL: http://www.youtube.com/fashionchannel

WEB TV: http://www.fashionchannel.it/en/web-tv

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fashionchannelmilano

TWITTER: https://twitter.com/FashionChannelP

PINTEREST: http://pinterest.com/fashionchannel

INSTAGRAM: http://instagram.com/fashionchanneltv

The best videos, the most exclusive moments of the international runway since 1982 until now, of the most representative fashion weeks of the world. Backstage secrets, make-up and hair style insights, curiosities from the fashion world, celebrities, photo shoot, designer and model clips, red carpets and gossip, parties, obviously besides the shows of all the top designers, generally available in high definition formats HD on the Youtube network FASHION CHANNEL.
Fashion Channel shows new interesting videos continuous flow.

WEBSITE: http://www.fashionchannel.it

12 thoughts on “TRIBUTE TO BRAZIL Spring Summer 2019 Maredamare 2018 Florence – Fashion Channel

  1. Vì sao German dịch ngữ là Đức. Chữ G ở đầu G point. Cũng là chính nó là Gravity. Trọng tâm chủ thể mọi đồ hình. Trọng đức thì quỷ thần kinh. Hồ gì nhân loại chỉ là phàm phu. Đức trọng gần đạo nhứt rồi. Cần gì hỏi đạo tử sinh vô thường.( thế chiến 2& Đạo đức kinh Lão Tử).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *