LAM GIA KHANG | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018

LAM GIA KHANG | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018 ——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #VNIFW2018 #vietnaminternationalfashionweek

KHAI MAC | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018

KHAI MAC | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018 ——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #VNIFW2018 #vietnaminternationalfashionweek

NGUYEN CONG TRI | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2017

Vietnam International Fashionweek – Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam ——————————– 👉 Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/VietnamInternationalFashionWeek Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #VNIFW #vietnaminternationalfashionweek

MODEL CASTING CALL | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018

MODEL CASTING CALL | VIETNAM INTERNATIONAL FASHION WEEK FALL WINTER 2018 ——————————– Đăng ký theo dõi để xem video mới nhất: http://yeah1.net/multitv Facebook: https://www.facebook.com/VNIFW/ #VNIFW #vietnaminternationalfashionweek